娇女诗(吾家有娇女)原文,翻译,赏析_拼音版_作者左思 

娇女诗(吾家有娇女)

作者:左思 朝代:魏晋
娇女诗(吾家有娇女)原文
【娇女诗】 吾家有娇女[1],皎皎颇白晳[2] 。 小字为纨素[3],口齿自清历[4] 。 鬓发覆广额,双耳似连璧[5] 。 明朝弄梳台,黛眉类扫迹[6] 。 浓朱衍丹唇,黄吻澜漫赤[7] 。 娇语若连琐,忿速乃明{忄畫}[8] 。 握笔利彤管,篆刻未期益[9] 。 执书爱绨素,诵习矜所获[10] 。 其姊字惠芳[11],面目如画{目粲}[12] 。 轻妆喜楼边,临镜忘纺绩[13] 。 举觯拟京兆,立的成复易[14] 。 玩弄眉颊间,剧兼机抒役[15] 。 从容好赵舞,延袖象飞翮[16] 。 上下弦柱际,文史辄卷襞[17] 。 顾眄屏风画,如见已指摘[18] 。 丹青日尘暗,明义为隐赜[19] 。 驰骛翔园林,果下皆生摘[20] 。 红葩缀紫蒂,萍实骤抵掷[21] 。 贪华风雨中,眒忽数百适[22] 。 务蹑霜雪戏,重綦常累积[23] 。 并心注肴撰,端坐理盘槅[24] 。 翰墨戢闲案,相与数离逖[25] 。 动为垆钲屈,屣履任之适[26] 。 止为茶菽据,吹嘘对鼎{钅歷}[27] 。 脂腻漫白袖,烟熏染阿锡[28] 。 衣被皆重地,难与沉水碧[29] 。 任其孺子意,羞受长者责[30] 。 瞥闻当与杖[31],掩泪俱向壁。
娇女诗(吾家有娇女)拼音解读
【jiāo nǚ shī 】 wú jiā yǒu jiāo nǚ [1],jiǎo jiǎo pō bái xī [2] 。 xiǎo zì wéi wán sù [3],kǒu chǐ zì qīng lì [4] 。 bìn fā fù guǎng é ,shuāng ěr sì lián bì [5] 。 míng cháo nòng shū tái ,dài méi lèi sǎo jì [6] 。 nóng zhū yǎn dān chún ,huáng wěn lán màn chì [7] 。 jiāo yǔ ruò lián suǒ ,fèn sù nǎi míng {shù huà }[8] 。 wò bǐ lì tóng guǎn ,zhuàn kè wèi qī yì [9] 。 zhí shū ài tí sù ,sòng xí jīn suǒ huò [10] 。 qí zǐ zì huì fāng [11],miàn mù rú huà {mù càn }[12] 。 qīng zhuāng xǐ lóu biān ,lín jìng wàng fǎng jì [13] 。 jǔ zhì nǐ jīng zhào ,lì de chéng fù yì [14] 。 wán nòng méi jiá jiān ,jù jiān jī shū yì [15] 。 cóng róng hǎo zhào wǔ ,yán xiù xiàng fēi hé [16] 。 shàng xià xián zhù jì ,wén shǐ zhé juàn bì [17] 。 gù miǎn píng fēng huà ,rú jiàn yǐ zhǐ zhāi [18] 。 dān qīng rì chén àn ,míng yì wéi yǐn zé [19] 。 chí wù xiáng yuán lín ,guǒ xià jiē shēng zhāi [20] 。 hóng pā zhuì zǐ dì ,píng shí zhòu dǐ zhì [21] 。 tān huá fēng yǔ zhōng ,shēn hū shù bǎi shì [22] 。 wù niè shuāng xuě xì ,zhòng qí cháng lèi jī [23] 。 bìng xīn zhù yáo zhuàn ,duān zuò lǐ pán gé [24] 。 hàn mò jí xián àn ,xiàng yǔ shù lí tì [25] 。 dòng wéi lú zhēng qū ,xǐ lǚ rèn zhī shì [26] 。 zhǐ wéi chá shū jù ,chuī xū duì dǐng {jīn lì }[27] 。 zhī nì màn bái xiù ,yān xūn rǎn ā xī [28] 。 yī bèi jiē zhòng dì ,nán yǔ chén shuǐ bì [29] 。 rèn qí rú zǐ yì ,xiū shòu zhǎng zhě zé [30] 。 piē wén dāng yǔ zhàng [31],yǎn lèi jù xiàng bì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

左思 左思 左思(250-350)字太冲,齐国临淄(今山东淄博市临淄城北)人。他父亲左熹曾做过太原相。曾任太守、殿中侍御史等官。他幼年天资迟钝,学书学琴都不成。但他很用功,能文章,辞藻壮丽。他貌寝口讷,不好交游,仕进不得意,唯以著作为事。曾以十年的时间写成《三都赋》,轰动当时,都下竞相传写,洛阳为之纸贵。左思的功业心很强,但当时士族门阀制度已经形成,仕进的门径被…详情

娇女诗(吾家有娇女)原文,娇女诗(吾家有娇女)翻译,娇女诗(吾家有娇女)赏析,娇女诗(吾家有娇女)阅读答案,出自左思的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/2219.html

诗词类别

左思的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语