【中吕】粉蝶儿北原文,翻译,赏析_拼音版_作者贯云石 

【中吕】粉蝶儿北

作者:贯云石 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿北原文
描不上小扇轻罗,你便是真蓬莱赛他不过,虽然是比不的百二山河。一壁厢
嵌平堤,连绿野,端的有亭台百座。暗想东城、逋仙诗有谁酬和?
 【好事近·南】谩说凤凰坡,怎比繁华江左?无穷千古,真个是胜迹极多。
烟笼雾锁,绕六桥翠障如螺座。青霭霭山抹柔蓝,碧澄澄水泛金波。
 【石榴花·北】我则见采莲人和采莲歌,端的是胜景胜其他。则他那远峰倒
影蘸清波,晴岚翠锁,怪石嵯峨。我则见沙鸥数点湖光破,尹尹哑哑橹声吹
过。我则见这女娇羞倚定着雕栏坐,恰便似宝鉴对嫦娥。
 【料峭东风·南】缘何,乐事赏心多?诗朋酒侣吟哦,花浓酒艳,破除万事
无过。嬉游玩赏,对清风明月安然坐。任春夏秋月冬天,适兴四时皆可。
 【斗鹌鹑·北】闹穰穰的急管繁弦,齐臻臻的兰舟画舸,娇滴滴粉黛相连,
颤巍巍翠云翠云万朵。端的是洗古磨今锦绣窝,你不信试觑波。绿依依杨柳千株,
红馥馥芙渠万朵。
 【扑灯蛾·南】清风送蕙香,月穿岫云破。清湛湛水光浮岚碧,响晓钟
敲破。乌噎噎猿啼在古岭,见对对鸳鸯戏清波。迢迢似渔舟钓艇,碧澄澄满船雨
笠共烟蓑。
 【上小楼·北】密匝匝那一坨,疏刺刺这几窝。我这里对着晴岚,倚着青山,
湛着清波。微雨初收,微烟初散,微风初过,却正是再休题淡妆浓抹。
 【扑灯蛾·南】叠叠层楼画阁,簇簇奇花异果。远远的绿莎茵,茸茸的芳草
坡,圪蹬的马蹄踏破。隐隐似长桥跨波,细袅袅绿绿金波。迢迢似渔舟钓艇,碧
澄澄满船雨笠共烟蓑。
 【尾声】阴晴昼永皆行乐,古往今来题咏多,雪月风花事事可。
【中吕】粉蝶儿北拼音解读
miáo bú shàng xiǎo shàn qīng luó ,nǐ biàn shì zhēn péng lái sài tā bú guò ,suī rán shì bǐ bú de bǎi èr shān hé 。yī bì xiāng
qiàn píng dī ,lián lǜ yě ,duān de yǒu tíng tái bǎi zuò 。àn xiǎng dōng chéng 、bū xiān shī yǒu shuí chóu hé ?
 【hǎo shì jìn ·nán 】màn shuō fèng huáng pō ,zěn bǐ fán huá jiāng zuǒ ?wú qióng qiān gǔ ,zhēn gè shì shèng jì jí duō 。
yān lóng wù suǒ ,rào liù qiáo cuì zhàng rú luó zuò 。qīng ǎi ǎi shān mò róu lán ,bì chéng chéng shuǐ fàn jīn bō 。
 【shí liú huā ·běi 】wǒ zé jiàn cǎi lián rén hé cǎi lián gē ,duān de shì shèng jǐng shèng qí tā 。zé tā nà yuǎn fēng dǎo
yǐng zhàn qīng bō ,qíng lán cuì suǒ ,guài shí cuó é 。wǒ zé jiàn shā ōu shù diǎn hú guāng pò ,yǐn yǐn yǎ yǎ lǔ shēng chuī
guò 。wǒ zé jiàn zhè nǚ jiāo xiū yǐ dìng zhe diāo lán zuò ,qià biàn sì bǎo jiàn duì cháng é 。
 【liào qiào dōng fēng ·nán 】yuán hé ,lè shì shǎng xīn duō ?shī péng jiǔ lǚ yín ò ,huā nóng jiǔ yàn ,pò chú wàn shì
wú guò 。xī yóu wán shǎng ,duì qīng fēng míng yuè ān rán zuò 。rèn chūn xià qiū yuè dōng tiān ,shì xìng sì shí jiē kě 。
 【dòu ān chún ·běi 】nào ráng ráng de jí guǎn fán xián ,qí zhēn zhēn de lán zhōu huà gě ,jiāo dī dī fěn dài xiàng lián ,
chàn wēi wēi cuì yún cuì yún wàn duǒ 。duān de shì xǐ gǔ mó jīn jǐn xiù wō ,nǐ bú xìn shì qù bō 。lǜ yī yī yáng liǔ qiān zhū ,
hóng fù fù fú qú wàn duǒ 。
 【pū dēng é ·nán 】qīng fēng sòng huì xiāng ,yuè chuān xiù yún pò 。qīng zhàn zhàn shuǐ guāng fú lán bì ,xiǎng xiǎo zhōng
qiāo pò 。wū yē yē yuán tí zài gǔ lǐng ,jiàn duì duì yuān yāng xì qīng bō 。tiáo tiáo sì yú zhōu diào tǐng ,bì chéng chéng mǎn chuán yǔ
lì gòng yān suō 。
 【shàng xiǎo lóu ·běi 】mì zā zā nà yī tuó ,shū cì cì zhè jǐ wō 。wǒ zhè lǐ duì zhe qíng lán ,yǐ zhe qīng shān ,
zhàn zhe qīng bō 。wēi yǔ chū shōu ,wēi yān chū sàn ,wēi fēng chū guò ,què zhèng shì zài xiū tí dàn zhuāng nóng mò 。
 【pū dēng é ·nán 】dié dié céng lóu huà gé ,cù cù qí huā yì guǒ 。yuǎn yuǎn de lǜ shā yīn ,róng róng de fāng cǎo
pō ,gē dēng de mǎ tí tà pò 。yǐn yǐn sì zhǎng qiáo kuà bō ,xì niǎo niǎo lǜ lǜ jīn bō 。tiáo tiáo sì yú zhōu diào tǐng ,bì
chéng chéng mǎn chuán yǔ lì gòng yān suō 。
 【wěi shēng 】yīn qíng zhòu yǒng jiē háng lè ,gǔ wǎng jīn lái tí yǒng duō ,xuě yuè fēng huā shì shì kě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贯云石 贯云石 贯云石(1286~1324) 元代散曲作家。字浮岑,号成斋,疏仙,酸斋。出身高昌回鹘畏吾人贵胄,祖父阿里海涯为元朝开国大将。原名小云石海涯,因父名贯只哥,即以贯为姓。自号酸斋。初因父荫袭为两淮万户府达鲁花赤,让爵于弟,北上从姚燧学。仁宗时拜翰林侍读学士、中奉大夫,知制诰同修国史。不久称疾辞官,隐于杭州一带,改名“易服”,在钱塘卖药为生,自号“芦花道人”。今…详情

【中吕】粉蝶儿北原文,【中吕】粉蝶儿北翻译,【中吕】粉蝶儿北赏析,【中吕】粉蝶儿北阅读答案,出自贯云石的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/59508.html

诗词类别

贯云石的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语