【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺原文,翻译,赏析_拼音版_作者赵明道 

【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺

作者:赵明道 朝代:元代
【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺原文
题情

燕燕莺莺,花花草草。穰穰劳劳,多多少少。媚媚娇娇,亭亭袅袅。鸾凤交,没下梢。空耽了些是是非非,受了些烦烦恼恼。

【紫花儿】困腾腾头昏脑闷,急煎煎意穰心劳,虚飘飘魄散魂消。他风风韵韵,艳艳夭夭。日日朝朝,雨雨云云渐漂渺,那堪暮秋天道。似这般爽气清高,那堪夜雨萧萧。

【秃厮儿】闷厌厌愁心怎熬,昏沉沉梦断魂劳。秋声和辘轳砧韵敲,淅零零细雨洒芭蕉,初凋。

【小桃红】枕寒衾冷夜迢迢,旖旎人儿俏,往往难成梦惊觉。好心焦,悲悲切切雁儿呀呀的叫。透户牖,金风淅淅,滴更长,铜壶点点,更那堪蛩韵絮叨叨。

【天净沙】厌厌鬼病难消,凄凄心痒难揉,渐渐神魂散却。好教人没颠没倒,意迟迟业眼难交。

【尾】想当日焰腾腾烈火烧袄庙,翻滚滚洪波浸画桥。明熀熀火烧此时休,白茫茫水淹杀未成就的夫妻每到是了。

名姬

乐府梨园,先贤老郎。上殿伶伦,前辈色长。承应俳优,后进教坊。有伎俩,尽夸张。燕赵驰名,京师作场。

【紫花儿】雷声声梁苑,禾惜惜都城,苏小小钱塘。三人声价,四海名扬。红妆,忒旖旎忒风流忒四行,堪写在宣和图上。有百倍儿风标,无半米儿疏狂。

【调笑令】省郎,是你旧班行。他诉真是咱断肠,不知音枉了和他讲。有德行政事文章,取功名自来蹅着省堂,焕然有出众英昂。

【秃厮儿】为媒的涿郡仲襄,保亲的苏君丘祥。青春二八年正芳,配一对锦鸳鸯,成双。

【圣药王】我岂谎,您诚想,苏小卿到底嫁双郎,因为和乐章,动官长。柳耆卿娶了谢天香,他知音律解宫商。

【尾】郝大使王玉带皆称赏,焦治中天然秀小样。劝你个聪明姝丽俏吴姬,就取这蕴藉风流俊张敞。

【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺拼音解读
tí qíng

yàn yàn yīng yīng ,huā huā cǎo cǎo 。ráng ráng láo láo ,duō duō shǎo shǎo 。mèi mèi jiāo jiāo ,tíng tíng niǎo niǎo 。luán fèng jiāo ,méi xià shāo 。kōng dān le xiē shì shì fēi fēi ,shòu le xiē fán fán nǎo nǎo 。

【zǐ huā ér 】kùn téng téng tóu hūn nǎo mèn ,jí jiān jiān yì ráng xīn láo ,xū piāo piāo pò sàn hún xiāo 。tā fēng fēng yùn yùn ,yàn yàn yāo yāo 。rì rì cháo cháo ,yǔ yǔ yún yún jiàn piāo miǎo ,nà kān mù qiū tiān dào 。sì zhè bān shuǎng qì qīng gāo ,nà kān yè yǔ xiāo xiāo 。

【tū sī ér 】mèn yàn yàn chóu xīn zěn áo ,hūn chén chén mèng duàn hún láo 。qiū shēng hé lù lú zhēn yùn qiāo ,xī líng líng xì yǔ sǎ bā jiāo ,chū diāo 。

【xiǎo táo hóng 】zhěn hán qīn lěng yè tiáo tiáo ,yǐ nǐ rén ér qiào ,wǎng wǎng nán chéng mèng jīng jiào 。hǎo xīn jiāo ,bēi bēi qiē qiē yàn ér ya ya de jiào 。tòu hù yǒu ,jīn fēng xī xī ,dī gèng zhǎng ,tóng hú diǎn diǎn ,gèng nà kān qióng yùn xù dāo dāo 。

【tiān jìng shā 】yàn yàn guǐ bìng nán xiāo ,qī qī xīn yǎng nán róu ,jiàn jiàn shén hún sàn què 。hǎo jiāo rén méi diān méi dǎo ,yì chí chí yè yǎn nán jiāo 。

【wěi 】xiǎng dāng rì yàn téng téng liè huǒ shāo ǎo miào ,fān gǔn gǔn hóng bō jìn huà qiáo 。míng yè yè huǒ shāo cǐ shí xiū ,bái máng máng shuǐ yān shā wèi chéng jiù de fū qī měi dào shì le 。

míng jī

lè fǔ lí yuán ,xiān xián lǎo láng 。shàng diàn líng lún ,qián bèi sè zhǎng 。chéng yīng pái yōu ,hòu jìn jiāo fāng 。yǒu jì liǎng ,jìn kuā zhāng 。yàn zhào chí míng ,jīng shī zuò chǎng 。

【zǐ huā ér 】léi shēng shēng liáng yuàn ,hé xī xī dōu chéng ,sū xiǎo xiǎo qián táng 。sān rén shēng jià ,sì hǎi míng yáng 。hóng zhuāng ,tuī yǐ nǐ tuī fēng liú tuī sì háng ,kān xiě zài xuān hé tú shàng 。yǒu bǎi bèi ér fēng biāo ,wú bàn mǐ ér shū kuáng 。

【diào xiào lìng 】shěng láng ,shì nǐ jiù bān háng 。tā sù zhēn shì zán duàn cháng ,bú zhī yīn wǎng le hé tā jiǎng 。yǒu dé háng zhèng shì wén zhāng ,qǔ gōng míng zì lái zhā zhe shěng táng ,huàn rán yǒu chū zhòng yīng áng 。

【tū sī ér 】wéi méi de zhuō jun4 zhòng xiāng ,bǎo qīn de sū jun1 qiū xiáng 。qīng chūn èr bā nián zhèng fāng ,pèi yī duì jǐn yuān yāng ,chéng shuāng 。

【shèng yào wáng 】wǒ qǐ huǎng ,nín chéng xiǎng ,sū xiǎo qīng dào dǐ jià shuāng láng ,yīn wéi hé lè zhāng ,dòng guān zhǎng 。liǔ qí qīng qǔ le xiè tiān xiāng ,tā zhī yīn lǜ jiě gōng shāng 。

【wěi 】hǎo dà shǐ wáng yù dài jiē chēng shǎng ,jiāo zhì zhōng tiān rán xiù xiǎo yàng 。quàn nǐ gè cōng míng shū lì qiào wú jī ,jiù qǔ zhè yùn jiè fēng liú jun4 zhāng chǎng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺原文,【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺翻译,【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺赏析,【越调】斗鹌鹑_题情燕燕莺阅读答案,出自赵明道的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/59795.html

诗词类别

赵明道的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语