【中吕】谒金门 闻嘲原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【中吕】谒金门 闻嘲

作者:汤舜民 朝代:元代
【中吕】谒金门 闻嘲原文
你鸣珂巷艳娃,我梁园内社家,两下里名相亚。你知音律我撑达,不在双渐
苏卿下。你歌舞吹弹,我琴棋书画。你放会顽我煞撒会耍。你恁般俊煞,我那般
俏煞,也索向奶奶行陪些话。 客中戏示友人
  羁愁扰扰,客窗悄悄,何事灯花爆?毳裘云落絮衾薄,不许愁人傲。巽二猖
狂,滕六忄敝忄,透严威直到晓。剡溪无戴老,山阴无贺老,干惹得梅花笑。 落花二令
  落花,落花,红雨似纷纷下。东风吹傍小窗纱,撒满秋千架。忙唤梅香,休
教践踏,步苍苔选瓣儿拿。爱他,爱他,擎托在鲛绡帕。
  落红,落红,点点胭脂重。不因啼鸟不因风,自是春搬弄。乱撒楼台,低扑
帘栊,一片西一片东。雨雨,风风,怎发付孤栖凤? 长亭道中
  起初,看书,只想学干禄。误随流水到天隅,迷却长亭路。古灶苍烟,荒村
红树,问田文何处居?老夫,满腹,都是登楼赋。 纳凉寓意
  翠林,绿阴,喜把红尘禁。炎蒸从此去烦襟,毛骨如冰沁。七尺藤床,一枚
石枕,听新蝉叶底吟。饥时节便冫食,渴时节便饮,更待思量甚!
【中吕】谒金门 闻嘲拼音解读
nǐ míng kē xiàng yàn wá ,wǒ liáng yuán nèi shè jiā ,liǎng xià lǐ míng xiàng yà 。nǐ zhī yīn lǜ wǒ chēng dá ,bú zài shuāng jiàn
sū qīng xià 。nǐ gē wǔ chuī dàn ,wǒ qín qí shū huà 。nǐ fàng huì wán wǒ shà sā huì shuǎ 。nǐ nín bān jun4 shà ,wǒ nà bān
qiào shà ,yě suǒ xiàng nǎi nǎi háng péi xiē huà 。 kè zhōng xì shì yǒu rén
  jī chóu rǎo rǎo ,kè chuāng qiāo qiāo ,hé shì dēng huā bào ?cuì qiú yún luò xù qīn báo ,bú xǔ chóu rén ào 。xùn èr chāng
kuáng ,téng liù shù bì shù ,tòu yán wēi zhí dào xiǎo 。yǎn xī wú dài lǎo ,shān yīn wú hè lǎo ,gàn rě dé méi huā xiào 。 luò huā èr lìng
  luò huā ,luò huā ,hóng yǔ sì fēn fēn xià 。dōng fēng chuī bàng xiǎo chuāng shā ,sā mǎn qiū qiān jià 。máng huàn méi xiāng ,xiū
jiāo jiàn tà ,bù cāng tái xuǎn bàn ér ná 。ài tā ,ài tā ,qíng tuō zài jiāo xiāo pà 。
  luò hóng ,luò hóng ,diǎn diǎn yān zhī zhòng 。bú yīn tí niǎo bú yīn fēng ,zì shì chūn bān nòng 。luàn sā lóu tái ,dī pū
lián lóng ,yī piàn xī yī piàn dōng 。yǔ yǔ ,fēng fēng ,zěn fā fù gū qī fèng ? zhǎng tíng dào zhōng
  qǐ chū ,kàn shū ,zhī xiǎng xué gàn lù 。wù suí liú shuǐ dào tiān yú ,mí què zhǎng tíng lù 。gǔ zào cāng yān ,huāng cūn
hóng shù ,wèn tián wén hé chù jū ?lǎo fū ,mǎn fù ,dōu shì dēng lóu fù 。 nà liáng yù yì
  cuì lín ,lǜ yīn ,xǐ bǎ hóng chén jìn 。yán zhēng cóng cǐ qù fán jīn ,máo gǔ rú bīng qìn 。qī chǐ téng chuáng ,yī méi
shí zhěn ,tīng xīn chán yè dǐ yín 。jī shí jiē biàn liǎng shí ,kě shí jiē biàn yǐn ,gèng dài sī liàng shèn !

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】谒金门 闻嘲原文,【中吕】谒金门 闻嘲翻译,【中吕】谒金门 闻嘲赏析,【中吕】谒金门 闻嘲阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/59863.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语