【中吕】粉蝶儿 怨别原文,翻译,赏析_拼音版_作者孙季昌 

【中吕】粉蝶儿 怨别

作者:孙季昌 朝代:元代
【中吕】粉蝶儿 怨别原文
锦帐罗帏,空留下这场憔悴,想人生最苦别离。恨匆匆,愁冗冗,忘餐失寐。
困腾腾眼倦心迷,却原来害相思恁般滋味。
 【醉春风】枕剩梦难成,衾余愁易得。衾余枕剩捱长更,我到如今悔,悔。
银烛灯残,金杯酒冷,宝炉香细。
 【红绣鞋】黄甘甘胭憔粉悴,病恹恹瘦损香肌,急煎煎和泪数归期。急穰穰
情没乱,碜磕磕的两分离,空着我闷恹恹盼望你。
 【普天乐】意踌蹰,心萦系。哀哀怨怨,惨惨凄凄。抛闪下年少人,辜负了
鸾凰配。早是离人伤心碎,更和那杜宇悲啼。冷清清在销金帐里,珊瑚枕剩,好
梦惊回。
 【上小楼】美恩情眉南面北,好姻缘鸳鸯拆对。想着俺携手星前,并肩月下,
共枕同席。见如今宝鉴分,钗断股,簪折瓶坠,正值着感情怀物伤人意。
 【幺篇】画梁间燕语喧,花柳中莺乱啼。好着我泪眼羞观,愁心倦听,景物
狼藉。正遇着风雨催,柳絮飞,残红满地,我则索掩重门绿窗春睡。
 【耍孩儿】山长永远人千里,满目残红春又归。闲愁闲闷几时休,怕黄昏帘
幕低垂。我则怕更阑夜静离人苦,倦听谯楼画角催。捱不彻凄凉日,打熬出闷忧
中日月,憔悴了花朵儿身肌。
 【一煞】死临侵魂梦劳,呆答孩心似迷,常常思时时想频频记。茶饭中冷暖
谁调理?早共晚寒温那个知?撇不下恩和义。我将你俊庞儿时时想念,小名儿悄
悄店题。
 【煞尾】别离了数载余,淹留的我三不归。若能够好姻缘重把佳期会,则除
是一枕南柯梦儿里。
【中吕】粉蝶儿 怨别拼音解读
jǐn zhàng luó wéi ,kōng liú xià zhè chǎng qiáo cuì ,xiǎng rén shēng zuì kǔ bié lí 。hèn cōng cōng ,chóu rǒng rǒng ,wàng cān shī mèi 。
kùn téng téng yǎn juàn xīn mí ,què yuán lái hài xiàng sī nín bān zī wèi 。
 【zuì chūn fēng 】zhěn shèng mèng nán chéng ,qīn yú chóu yì dé 。qīn yú zhěn shèng ái zhǎng gèng ,wǒ dào rú jīn huǐ ,huǐ 。
yín zhú dēng cán ,jīn bēi jiǔ lěng ,bǎo lú xiāng xì 。
 【hóng xiù xié 】huáng gān gān yān qiáo fěn cuì ,bìng yān yān shòu sǔn xiāng jī ,jí jiān jiān hé lèi shù guī qī 。jí ráng ráng
qíng méi luàn ,chěn kē kē de liǎng fèn lí ,kōng zhe wǒ mèn yān yān pàn wàng nǐ 。
 【pǔ tiān lè 】yì chóu chú ,xīn yíng xì 。āi āi yuàn yuàn ,cǎn cǎn qī qī 。pāo shǎn xià nián shǎo rén ,gū fù le
luán huáng pèi 。zǎo shì lí rén shāng xīn suì ,gèng hé nà dù yǔ bēi tí 。lěng qīng qīng zài xiāo jīn zhàng lǐ ,shān hú zhěn shèng ,hǎo
mèng jīng huí 。
 【shàng xiǎo lóu 】měi ēn qíng méi nán miàn běi ,hǎo yīn yuán yuān yāng chāi duì 。xiǎng zhe ǎn xié shǒu xīng qián ,bìng jiān yuè xià ,
gòng zhěn tóng xí 。jiàn rú jīn bǎo jiàn fèn ,chāi duàn gǔ ,zān shé píng zhuì ,zhèng zhí zhe gǎn qíng huái wù shāng rén yì 。
 【yāo piān 】huà liáng jiān yàn yǔ xuān ,huā liǔ zhōng yīng luàn tí 。hǎo zhe wǒ lèi yǎn xiū guān ,chóu xīn juàn tīng ,jǐng wù
láng jiè 。zhèng yù zhe fēng yǔ cuī ,liǔ xù fēi ,cán hóng mǎn dì ,wǒ zé suǒ yǎn zhòng mén lǜ chuāng chūn shuì 。
 【shuǎ hái ér 】shān zhǎng yǒng yuǎn rén qiān lǐ ,mǎn mù cán hóng chūn yòu guī 。xián chóu xián mèn jǐ shí xiū ,pà huáng hūn lián
mù dī chuí 。wǒ zé pà gèng lán yè jìng lí rén kǔ ,juàn tīng qiáo lóu huà jiǎo cuī 。ái bú chè qī liáng rì ,dǎ áo chū mèn yōu
zhōng rì yuè ,qiáo cuì le huā duǒ ér shēn jī 。
 【yī shà 】sǐ lín qīn hún mèng láo ,dāi dá hái xīn sì mí ,cháng cháng sī shí shí xiǎng pín pín jì 。chá fàn zhōng lěng nuǎn
shuí diào lǐ ?zǎo gòng wǎn hán wēn nà gè zhī ?piě bú xià ēn hé yì 。wǒ jiāng nǐ jun4 páng ér shí shí xiǎng niàn ,xiǎo míng ér qiāo
qiāo diàn tí 。
 【shà wěi 】bié lí le shù zǎi yú ,yān liú de wǒ sān bú guī 。ruò néng gòu hǎo yīn yuán zhòng bǎ jiā qī huì ,zé chú
shì yī zhěn nán kē mèng ér lǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】粉蝶儿 怨别原文,【中吕】粉蝶儿 怨别翻译,【中吕】粉蝶儿 怨别赏析,【中吕】粉蝶儿 怨别阅读答案,出自孙季昌的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/59877.html

诗词类别

孙季昌的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语