【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月原文,翻译,赏析_拼音版_作者徐再思 

【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月

作者:徐再思 朝代:元代
【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月原文
玉华寒,冰壶冻。云间玉免,水面苍龙。酒一樽,琴三弄。唤起凌波仙人梦,
倚阑干满面天风。楼台远近,乾坤表里,江汉西东。 太湖春波
 碧琼纹,玻璃。离情汲汲,潭影悠悠。古渡头,长桥右。一片青风吹皱,
洗桃花昨夜新愁。浮沉锦鳞,高低紫燕,远近白鸥。 龙庙甘泉
 养萍实,分桃浪。源通虎跑,味胜蜂糖。可煮茶,堪供酿。第四桥边冰轮上,
浸一泓碧玉流香。香消酒容,芳腴齿牙,冷渗诗肠。 洞庭白云
 变阴晴,乘鸾凤。西山暮色,东岳奇峰。可自怡,难持送。舒卷无心为时用,
庆风雷际会从龙。襄王梦里,高僧屋内,彦敬图中。 前村远帆
 远村西,夕阳外。倒悬一片,瀑布飞来。万里程,三州界。走羽流星迎风快,
把湖光山色分开。飞鲸涌绿,墙乌点墨,江鸟逾白。 雪滩晚钓
 水痕收,平沙冻。千山落日,一线西风。箬帽偏,冰蓑重。待遇当年非熊梦,
古溪边老了渔翁。得鱼贯柳,呼童唤酒,醉倚孤篷。 华岩晚钟
 斗杓低,潮音应。菩提玉杵,金声。蝶梦惊,龙神听。夜坐高僧回禅定,
诵琅函九九残经。谯楼鼓歇,兰舟缆解,茅店鸡鸣。 西山夕照
 晚云收,夕阳挂。一川枫叶,两岸芦花。鸥鹭栖,牛羊下。万顷波光天图画,
水晶宫冷浸红霞。凝烟暮景,转晖老树,背影昏鸦。
【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月拼音解读
yù huá hán ,bīng hú dòng 。yún jiān yù miǎn ,shuǐ miàn cāng lóng 。jiǔ yī zūn ,qín sān nòng 。huàn qǐ líng bō xiān rén mèng ,
yǐ lán gàn mǎn miàn tiān fēng 。lóu tái yuǎn jìn ,qián kūn biǎo lǐ ,jiāng hàn xī dōng 。 tài hú chūn bō
 bì qióng wén ,bō lí 。lí qíng jí jí ,tán yǐng yōu yōu 。gǔ dù tóu ,zhǎng qiáo yòu 。yī piàn qīng fēng chuī zhòu ,
xǐ táo huā zuó yè xīn chóu 。fú chén jǐn lín ,gāo dī zǐ yàn ,yuǎn jìn bái ōu 。 lóng miào gān quán
 yǎng píng shí ,fèn táo làng 。yuán tōng hǔ pǎo ,wèi shèng fēng táng 。kě zhǔ chá ,kān gòng niàng 。dì sì qiáo biān bīng lún shàng ,
jìn yī hóng bì yù liú xiāng 。xiāng xiāo jiǔ róng ,fāng yú chǐ yá ,lěng shèn shī cháng 。 dòng tíng bái yún
 biàn yīn qíng ,chéng luán fèng 。xī shān mù sè ,dōng yuè qí fēng 。kě zì yí ,nán chí sòng 。shū juàn wú xīn wéi shí yòng ,
qìng fēng léi jì huì cóng lóng 。xiāng wáng mèng lǐ ,gāo sēng wū nèi ,yàn jìng tú zhōng 。 qián cūn yuǎn fān
 yuǎn cūn xī ,xī yáng wài 。dǎo xuán yī piàn ,bào bù fēi lái 。wàn lǐ chéng ,sān zhōu jiè 。zǒu yǔ liú xīng yíng fēng kuài ,
bǎ hú guāng shān sè fèn kāi 。fēi jīng yǒng lǜ ,qiáng wū diǎn mò ,jiāng niǎo yú bái 。 xuě tān wǎn diào
 shuǐ hén shōu ,píng shā dòng 。qiān shān luò rì ,yī xiàn xī fēng 。ruò mào piān ,bīng suō zhòng 。dài yù dāng nián fēi xióng mèng ,
gǔ xī biān lǎo le yú wēng 。dé yú guàn liǔ ,hū tóng huàn jiǔ ,zuì yǐ gū péng 。 huá yán wǎn zhōng
 dòu sháo dī ,cháo yīn yīng 。pú tí yù chǔ ,jīn shēng 。dié mèng jīng ,lóng shén tīng 。yè zuò gāo sēng huí chán dìng ,
sòng láng hán jiǔ jiǔ cán jīng 。qiáo lóu gǔ xiē ,lán zhōu lǎn jiě ,máo diàn jī míng 。 xī shān xī zhào
 wǎn yún shōu ,xī yáng guà 。yī chuān fēng yè ,liǎng àn lú huā 。ōu lù qī ,niú yáng xià 。wàn qǐng bō guāng tiān tú huà ,
shuǐ jīng gōng lěng jìn hóng xiá 。níng yān mù jǐng ,zhuǎn huī lǎo shù ,bèi yǐng hūn yā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

徐再思 徐再思 徐再思引(1320年前后在世),元代散曲作家。字德可,曾任嘉兴路吏。因喜食甘饴,故号甜斋。浙江嘉兴人。生卒年不详,与贯云石为同时代人,今存所作散曲小令约100首。作品与当时自号酸斋的贯云石齐名,称为“酸甜乐府”。后人任讷又将二人散曲合为一编,世称《酸甜乐府》,收有他的小令103首。…详情

【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月原文,【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月翻译,【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月赏析,【中吕】普天乐 吴江八景 垂虹夜月阅读答案,出自徐再思的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.upwebflash.cn/shi/60001.html

诗词类别

徐再思的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语